Whistleblowing

We cherish a good and ethical way of working.
We will contribute to a sense of security and
take all potential misconduct seriously.

In English

We want to do right

We cherish a good and ethical way of working. We will contribute to a sense of security and take all potential misconduct seriously. Our business is built by employees, customers, and suppliers; therefore, we have established this anonymous and secure channel for whistleblowing, where we have also appointed an internal independent group to handle all matters.

På Svenska

Vi vill göra rätt

Vi värnar ett gott och etiskt arbetssätt. Vi ska bidra till en trygghet samt ta alla eventuella missförhållanden på allvar. Vår verksamhet byggs av medarbetare, kunder och leverantörer därför har vi upprättat denna anonyma och säkra kanal för visselblåsning där vi också har utsett en intern oberoende grupp som hanterar alla ärenden.