W5 Aktien
Ägarlista
Insiderhandel

Regulatorisk Information

Som en del i W5 Solutions resa mot att bli en ledande leverantör av innovativa system och lösningar etableras en organisationsstruktur med utgångspunkt...
2024-05-03 08:00 W5 Solutions delårsrapport januari-mars 2024 Regulatory
Sammantaget finns det mycket goda förutsättningar för W5:s fortsatta tillväxtresa, något som även siffrorna i första...
Försvarskoncernen W5 Solutions har erhållit ramavtal för målfigurer inom produktområdet Live-Fire Training från FMV...
Vid årsstämma i W5 Solutions AB (publ) (”Bolaget”) den 23 april 2024 fattade stämman bland annat följande beslut. För...
Den snabbväxande nordiska försvarskoncernen W5 Solutions, har erhållit en beställning inom produktområdet Live-Fire Training...
2024-03-22 14:00 W5 Solutions årsredovisning 2023 publicerad Regulatory
W5 Solutions årsredovisning för 2023 är publicerad på svenska och finns tillgänglig på W5 Solutions hemsida. W5 Solutions...
Aktieägarna i W5 Solutions AB (publ), org. nr. 556973–2034 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den...
Styrelsen i W5 Solutions AB (publ) (”W5 Solutions”) har i dag fattat beslut om en riktad nyemission av 229 058 aktier till säljaren av...

Prenumerera på pressmeddelande och finansiell information

Finansiella rapporter

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Delårsapporter

Financial Reports

Download our financial reports.

Report – Q2 2022 (Swedish) (PDF)

Report – Q2 2022 (English) (PDF)

Report – Q1 2022 (PDF)

Report – Q4 2021 (PDF)

Report – Q3 2021 (PDF)

Årsredovisningar

Finansiell kalender

Presentationer

Q4 2021 Presentation


Company Overview

Media och IR-kontakter