W5 Aktien
Ägarlista
Insiderhandel

Regulatorisk Information

2024-07-23 07:00 W5 Solutions delårsrapport januari-juni 2024 Regulatory
Det är med stor tillförsikt vi nu går in i andra halvan av 2024. Hårt jobb kommer krävas för att förbättra resultatet...
Som meddelades den 3 juli har W5 Solutions tilldelats ett ramavtal avseende generatorer värt 500 MSEK. Avtalet sträcker sig över fem år...
2024-07-03 14:35 W5 Solutions har tilldelats viktigt ramavtal Regulatory
W5 Solutions har erhållit tilldelningsbeslut i en betydande ramavtalsupphandling avseende elverk. Kunden är en europeisk försvarsmyndighet...
Som en ledande leverantör av banbrytande träningslösningar för live-fire tillkännager W5 Solutions undertecknandet av ett 7-årigt...
Som en del i W5 Solutions resa mot att bli en ledande leverantör av innovativa system och lösningar etableras en organisationsstruktur med utgångspunkt...
2024-05-03 08:00 W5 Solutions delårsrapport januari-mars 2024 Regulatory
Sammantaget finns det mycket goda förutsättningar för W5:s fortsatta tillväxtresa, något som även siffrorna i första...
Försvarskoncernen W5 Solutions har erhållit ramavtal för målfigurer inom produktområdet Live-Fire Training från FMV...
Vid årsstämma i W5 Solutions AB (publ) (”Bolaget”) den 23 april 2024 fattade stämman bland annat följande beslut. För...

Prenumerera på pressmeddelande och finansiell information

Finansiella rapporter

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Delårsapporter

Financial Reports

Download our financial reports.

Report – Q2 2022 (Swedish) (PDF)

Report – Q2 2022 (English) (PDF)

Report – Q1 2022 (PDF)

Report – Q4 2021 (PDF)

Report – Q3 2021 (PDF)

Årsredovisningar

Finansiell kalender

Presentationer

Q4 2021 Presentation


Company Overview

Media och IR-kontakter