W5 Aktien
Ägarlista
Insiderhandel

Regulatorisk Information

W5 koncernen fortsatte att uppvisa tillväxt under kvartalet och under året som helhet. Året uppvisar en omsättning på 395 MSEK...
Som tidigare meddelats i ett pressmeddelande 2024-01-19 har styrelsen för W5 Solutions utsett Evelina Hedskog till ny VD och koncernchef. Datum för...
W5 Solutions AB (publ) meddelar idag att Evelina Hedskog tillträder som ny VD och Koncernchef senast den 1 augusti. Evelina Hedskog är idag Nordenchef...
W5 Solutions AB (publ), meddelar idag att Daniel Hopstadius, nuvarande VD, har beslutat att avgå från sin position som VD av personliga skäl...
– Box Modul levererar shelters till NATO-kund W5 Solutions nyförvärvade dotterbolag – Box Modul – har vunnit en order på...
Valberedningen i W5 Solutions AB har utsetts i enlighet med bolagets instruktion för valberedning som fastställts av årsstämman. I...
Fortsatt stark tillväxt - under överskådlig tid -Tredje kvartalet har präglats av en intensiv period med betydande och lönsam...
Den snabbväxande och nordiska försvarskoncernen W5 Solutions släpper tredje delårsrapporten 2023, den 2 november klockan 08:00. En...

Prenumerera på pressmeddelande och finansiell information

Finansiella rapporter

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Delårsapporter

Financial Reports

Download our financial reports.

Report – Q2 2022 (Swedish) (PDF)

Report – Q2 2022 (English) (PDF)

Report – Q1 2022 (PDF)

Report – Q4 2021 (PDF)

Report – Q3 2021 (PDF)

Årsredovisningar

Finansiell kalender

Presentationer

Q4 2021 Presentation


Company Overview

Media och IR-kontakter