W5 Aktien
Ägarlista
Insiderhandel

Regulatorisk Information

– Box Modul levererar shelters till NATO-kund W5 Solutions nyförvärvade dotterbolag – Box Modul – har vunnit en order på...
Valberedningen i W5 Solutions AB har utsetts i enlighet med bolagets instruktion för valberedning som fastställts av årsstämman. I...
Fortsatt stark tillväxt - under överskådlig tid -Tredje kvartalet har präglats av en intensiv period med betydande och lönsam...
Den snabbväxande och nordiska försvarskoncernen W5 Solutions släpper tredje delårsrapporten 2023, den 2 november klockan 08:00. En...
W5 Solutions AB (publ) (”W5 Solutions” eller ”Bolaget”) har i dag tillträtt aktierna i, och därmed slutfört förvärvet...
W5 Solutions AB (publ) (”W5 Solutions”) har i dag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Box Modul AB (”Box Modul”)...
En omfördelning av aktierna i W5 Solutions har gjorts mellan huvudägarna. Skälet är slutlig reglering av tilläggsköpeskilling...
Årets andra kvartal kan sammanfattas med en fortsatt stark och stabil lönsam tillväxt. Intäkterna för kvartalet uppgick till...

Prenumerera på pressmeddelande och finansiell information

Finansiella rapporter

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Delårsapporter

Financial Reports

Download our financial reports.

Report – Q2 2022 (Swedish) (PDF)

Report – Q2 2022 (English) (PDF)

Report – Q1 2022 (PDF)

Report – Q4 2021 (PDF)

Report – Q3 2021 (PDF)

Årsredovisningar

Finansiell kalender

Presentationer

Q4 2021 Presentation


Company Overview

Media och IR-kontakter