W5 Aktien
Ägarlista
Insiderhandel

Regulatorisk Information

W5 Solutions AB (publ) (”W5 Solutions” eller ”Bolaget”) har i dag tillträtt aktierna i, och därmed slutfört förvärvet...
W5 Solutions AB (publ) (”W5 Solutions”) har i dag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Box Modul AB (”Box Modul”)...
En omfördelning av aktierna i W5 Solutions har gjorts mellan huvudägarna. Skälet är slutlig reglering av tilläggsköpeskilling...
Årets andra kvartal kan sammanfattas med en fortsatt stark och stabil lönsam tillväxt. Intäkterna för kvartalet uppgick till...
Det snabbväxande svenska högteknologiska bolaget W5 Solutions – listat på Nasdaq First North- släpper andra delårsrapporten...
Det snabbväxande och högteknologiska svenska försvarsföretaget W5 Solutions-listat på Nasdaq First North- erhåller beställning...
W5 Solutions styrelseordförande Anders Lundström har 2023-06-20 sålt 130 000 av sina aktier i W5 Solutions AB. Efter försäljningen...
Rekord för årets första kvartal- W5 Solutions fortsätter att utvecklas starkt även finansiellt. Både vad gäller intäkter...

Prenumerera på pressmeddelande och finansiell information

Finansiella rapporter

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Delårsapporter

Financial Reports

Download our financial reports.

Report – Q2 2022 (Swedish) (PDF)

Report – Q2 2022 (English) (PDF)

Report – Q1 2022 (PDF)

Report – Q4 2021 (PDF)

Report – Q3 2021 (PDF)

Årsredovisningar

Finansiell kalender

Presentationer

Q4 2021 Presentation


Company Overview

Media och IR-kontakter