W5 Aktien
Ägarlista
Insiderhandel

Regulatorisk Information

Det snabbväxande svenska högteknologiska bolaget W5 Solutions – listat på Nasdaq First North- släpper andra delårsrapporten...
Det snabbväxande och högteknologiska svenska försvarsföretaget W5 Solutions-listat på Nasdaq First North- erhåller beställning...
W5 Solutions styrelseordförande Anders Lundström har 2023-06-20 sålt 130 000 av sina aktier i W5 Solutions AB. Efter försäljningen...
Rekord för årets första kvartal- W5 Solutions fortsätter att utvecklas starkt även finansiellt. Både vad gäller intäkter...
Det snabbväxande svenska högteknologiska bolaget W5 Solutions – listat på Nasdaq First North- släpper årets första...
Vid årsstämman i W5 Solutions AB (publ) (”Bolaget”) den 20 april 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var huvudsakligen...
I enlighet med W5 Solutions AB:s (publ) (”Bolaget”) offentliggörande i december 2022 har Bolagets hittillsvarande huvudägargruppering...
I en tidigare version av detta pressmeddelande som offentliggjordes idag den 12 april 2023 saknades information om skälen till avvikelsen från...

Prenumerera på pressmeddelande och finansiell information

Finansiella rapporter

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Delårsapporter

Financial Reports

Download our financial reports.

Report – Q2 2022 (Swedish) (PDF)

Report – Q2 2022 (English) (PDF)

Report – Q1 2022 (PDF)

Report – Q4 2021 (PDF)

Report – Q3 2021 (PDF)

Årsredovisningar

Finansiell kalender

Presentationer

Q4 2021 Presentation


Company Overview

Media och IR-kontakter