The W5 Stock
List of Owners
Insider Trading

Regulatory News

Inflatech is a leading designer and manufacturer of inflatable military decoys and targets with customers and users around the world including several...
Inflatech är en ledande designer och tillverkare av militära skenmål med kunder och användare runt om i världen inklusive flera...
Strong performance during the quarter. The increase in the order book for the quarter totaled a record SEK 90 million at the end of June. At that point...
Kvartalet utvecklades starkt. Ökningen av orderstocken för kvartalet summerades vid junis utgång till rekordstora 90 MSEK. Orderstocken...
The fast-growing Swedish high tech company W5 Solutions AB (” W5 Solutions”) – listed on Nasdaq First North, will publish its second-quarter...
EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND...
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEELAND, SINGAPORE...
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEELAND, SINGAPORE...

Subscribe to IR News

Financial Reports

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Financial Reports

Download our financial reports.

Annual Reports

Download our annual reports.

Calendar

Presentation

Q2 2022 Presentation


Q4 2021 Presentation


Company Overview

Media and IR contacts