The W5 Stock
List of Owners
Insider Trading

Regulatory News

- Närvaron i Europa förstärks med ytterligare tillgång till fler internationella kunder inom försvar och samhällsskydd Det...
- Presence in Europe is strengthened by further access to more international clients in defence and civil protection Today, the fast-growing and high-technology...
2022-12-28 11:28 W5 Solutions establishes Nomination Committee Regulatory
W5 Solutions establishes a preparatory committee for nomination committee issues. At the same time, it is announced that board member Peter Lundberg is...
W5 Solutions inrättar förberedande kommitté för valberedningsfrågor. Samtidigt meddelas att styrelseledamoten Peter Lundberg...
Det snabbväxande och högteknologiska försvarsföretaget W5 Solutions, noterat på Nasdaq First North, vinner en order värd...
The fast-growing and high-tech defence company W5 Solutions, listed on Nasdaq First North, received an order valued at 12 MSEK from a Nordic customer...

Subscribe to IR News

Financial Reports

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Annual Reports

Download our annual reports.

Calendar

Presentation

Q3 2022 Presentation - Swedish


Q3 2022 Presentation - English


Q2 2022 Presentation


Q4 2021 Presentation


Company Overview

Media and IR contacts