The W5 Stock
List of Owners
Insider Trading

Regulatory News

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND...
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEELAND, SINGAPORE...
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEELAND, SINGAPORE...
EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND...
W5 Solutions har erhållit en beställning inom affärsområdet Live-Fire Training från en befintlig nordisk kund. Ordervärdet...
W5 Solutions receives an order within the Live-Fire Training domain from an existing Nordic customer. The order value is approximately 33 MSEK, and the...
The following resolutions were passed at the Annual General Meeting in W5 Solutions AB (publ) (the “Company”), held on 8 June 2022. All resolutions...
Vid årsstämman i W5 Solutions AB (publ) (”Bolaget”) den 8 juni 2022 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet...

Subscribe to IR News

Financial Reports

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Financial Reports

Download our financial reports.

Annual Reports

Download our annual reports.

Calendar

Presentation

Q4 2021 Presentation


Company Overview

Media and IR contacts