Investor Relations

W5 Solutions at a glance

Net sales (LTM)

MSEK 420.8

Adjusted operating profit (EBITA LTM)

MSEK 38.5

Adjusted operating margin (EBITA margin)

9.2%

Founded

2018

Employees

+170

Regulatory News

Som en del i W5 Solutions resa mot att bli en ledande leverantör av innovativa system och lösningar etableras en organisationsstruktur med utgångspunkt...
As part of W5 Solutions' journey towards becoming a leading supplier of innovative systems and solutions, an organizational structure is established...
2024-05-03 08:00 W5 Solutions delårsrapport januari-mars 2024 Regulatory
Sammantaget finns det mycket goda förutsättningar för W5:s fortsatta tillväxtresa, något som även siffrorna i första...
Overall, there are very good conditions for W5’s continued growth journey, as evidenced by the figures in the first quarter. With a 36 percent increase...
The defence group W5 Solutions has received a framework agreement for target silhouettes in the Live-Fire Training product area from FMV. The order value...

Subscribe to IR News

Media and IR contacts