The W5 Stock
List of Owners
Insider Trading

Regulatory News

W5 Solutions AB (publ) (”W5 Solutions” eller ”Bolaget”) har i dag tillträtt aktierna i, och därmed slutfört förvärvet...
W5 Solutions AB (publ) (”W5 Solutions” or the “Company”) has today acquired the shares in, and thereby completed the acquisition...
W5 Solutions AB (publ) (”W5 Solutions”) has today entered into an agreement to acquire all shares in Box Modul AB (”Box Modul”)...
W5 Solutions AB (publ) (”W5 Solutions”) har i dag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Box Modul AB (”Box Modul”)...
A redistribution of the shares in W5 Solutions has been made between the principal owners. The reason is the final settlement of the earn-out regarding...
En omfördelning av aktierna i W5 Solutions har gjorts mellan huvudägarna. Skälet är slutlig reglering av tilläggsköpeskilling...
The second quarter of the year can be summarised by continued strong and steady profitable growth. Income for the quarter amounted to MSEK 114.3 (39.5)...
Årets andra kvartal kan sammanfattas med en fortsatt stark och stabil lönsam tillväxt. Intäkterna för kvartalet uppgick till...

Subscribe to IR News

Financial Reports

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Calendar

Presentation

Q3 2023 Presentation - Swedish with English subtitels


Q2 2023 Presentation - Swedish with English subtitels


Q1 2023 Presentation - Swedish with English subtitels


Year-End Report 2022 Presentation - Swedish


Year-End Report 2022 Presentation - English


Q3 2022 Presentation - Swedish


Q3 2022 Presentation - English


Q2 2022 Presentation


Q4 2021 Presentation


Company Overview

Media and IR contacts