In

Inflatech är en ledande designer och tillverkare av militära skenmål med kunder och användare runt om i världen inklusive flera Nato-länder.

Inflatech produkter används inom samtliga domäner; mark, luft och sjö och utvecklas i nära samarbete med slutanvändaren för att målen ska få rätt signaturer i motståndarens sensorer. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har skapat en stor efterfrågan på kvalificerade skenmål med den utvecklade målprofil som Inflatech ger.
 
" Vi har inlett ett gemensamt program med Inflatech, och med deras kunskap och system ser vi dem som en viktig del av vår produktportfölj på grund av de ökande spänningarna i världen och det ökade behovet av militära skenmål", säger Robert Dahlqvist, Executive Vice President och försäljningschef för W5 Solutions. 

Recent Posts