In

W5 Solutions årsredovisning för 2023 är publicerad på svenska och finns tillgänglig på W5 Solutions hemsida.

W5 Solutions årsredovisning för 2023 innehåller bland annat följande information:

  • Nytillträdd VD och koncernchef: Evelina Hedskogs kommentarer och vision
  • Tillväxt och synergier: Analyser av W5 Solutions tillväxt och de synergier som skapas inom koncernföretagen
  • Produktområden: En översikt över de växande produktområdena hos W5 Solutions
  • Analys av omvärlden och marknadsposition: Syn på omvärldsfaktorer och W5 Solutions aktuella marknadsposition.
  • Arbetsgivarvarumärke och hållbarhetsarbete: W5 Solutions insatser som arbetsgivare och engagemang för hållbarhet.

Årsredovisningen är tillgänglig i digitalt format på W5 Solutions hemsida:
www.w5solutions.com/investor-relations.

Recent Posts