In

Som meddelades den 3 juli har W5 Solutions tilldelats ett ramavtal avseende generatorer värt 500 MSEK. Avtalet sträcker sig över fem år, med en initial beställning om cirka 100 MSEK. Med överklagandeperioden nu avslutad kan W5 Solutions idag bekräfta undertecknandet av detta ramavtal som markerar en viktig milstolpe för W5 Solutions produktområde Genset.

Detta avtal representerar ett genombrott för W5 Solutions och understryker rollen som en leverantör av kraftförsörjningslösningar vilka uppfyller de högsta tekniska kraven för att säkerställa trygg och pålitlig strömförsörjning i de mest krävande miljöer. Enligt avtalet är den maximala volymen 500 MSEK över en period om fem år. Den initiala ordern, värd cirka 100 MSEK, är planerad att läggas i augusti.
 
”Detta är ett fantastiskt ögonblick för W5 Solutions. Att säkra detta avtal bekräftar inte bara kvaliteten och tillförlitligheten hos våra generatorer utan visar också vår förmåga att möta de mest krävande standarderna. Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt partnerskap,” säger W5 Solutions VD, Evelina Hedskog,

Recent Posts