In

Den snabbväxande nordiska försvarskoncernen W5 Solutions, har erhållit en beställning inom produktområdet Live-Fire Training från en befintlig europeisk kund. Ordervärdet uppgår till 32 miljoner SEK med en leveransplan under Q2 och Q3 2024, samt en option värd 48 miljoner SEK förväntad att realiseras under 2025 och 2026.

Leveransen av systemet är avsett att förbättra utbildningsprocessen och resultera i ökad förmåga, samtidigt som det sparar tid och är kostnadseffektivitet.

”Vi är glada över att ytterligare stärka vårt partnerskap med denna kund genom att leverera vårt system för skjututbildning och är förvissade om att detta leder till ökad förmåga hos soldater och sjömän. Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet som leverantör och ser fram emot att fortsätta stödja vår kunds utbildningsbehov” säger Evelina Hedskog, VD & koncernchef på W5 Solutions.
 
Inom produktområdet erbjuder W5 Solutions både målsystem som används för skjutövningar på skjutbanor och avancerade system med hundratals mål som kan programmeras för olika scenarier. W5 Solutions tillhandahåller även programvara för att utvärdera övningarna och dela resultaten med övningsdeltagarna.

Recent Posts