In

Som en del i W5 Solutions resa mot att bli en ledande leverantör av innovativa system och lösningar etableras en organisationsstruktur med utgångspunkt i tre nya affärsområden: Training, Power och Integration. Förändringen görs för att säkerställa framdrift och synergieffekter i en bransch som spås generera stark tillväxt kommande år.

Från 1 september etablerar W5 Solutions en ny organisationsstruktur där de sju dotterbolagen samordnas i tre affärsområden; Training, Power och Integration. I samband med detta introduceras fyra nya chefer i koncernledningen. Chef för affärsområdet Training blir Toralf Johannessen, idag VD för det norska dotterbolaget Kongsberg Target Systems. Chef för affärsområdet Power blir Joachim Hammersland, som närmast kommer från MW Group. Chef för affärsområdet Integration blir Gunilla Stomberg, tidigare Saab. Utöver detta tillsätts Martin Kammenhed som stabschef.
 
“Den nya affärsområdesstrukturen är en viktig del i den plattform vi nu etablerar för framtida tillväxt. Genom införandet av affärsområden kan vi enklare samordna koncernens olika verksamheter, och på ett mer effektivt sätt tillvarata de synergier som finns. De chefer vi tillsatt adderar stort kunnande och erfarenhet till såväl koncernledningen som sina respektive organisationer. Deras ledarskap blir en oerhört viktig del av vår fortsatta tillväxtresa.” säger Evelina Hedskog, VD och koncernchef för W5 Solutions.
 
Parallellt med etableringen av affärsområden genomförs även övergång till IFRS som finansiellt ramverk för koncernen. Detta bedöms införas i fjärde kvartalet 2024 och segmentsredovisning av bolagets affärsområden kommer att ske från första kvartalet 2025.

Recent Posts