In

W5 Solutions har erhållit tilldelningsbeslut i en betydande ramavtalsupphandling avseende elverk.

Kunden är en europeisk försvarsmyndighet och avtalets takvolym uppgår till 500 MSEK. Beslutet omfattas av sedvanlig överprövningsfrist enligt aktuell upphandlingslagstiftning.

Recent Posts