In

Det snabbväxande och högteknologiska försvarsföretaget W5 Solutions, listat på Nasdaq First North, meddelar idag att bolaget kommer få ett kontrakt av KMW (Krauss-Maffei Wegmann) för att på uppdrag leverera en simulatorkabin till vältriggsimulator för ARCHER artillerisystem. KMW kommer därmed förse Försvarets materielverk (FMV) med ytterligare en kabin till de tidigare levererade vältriggssimulatorerna.

Undertecknandet av kontraktet mellan FMW och KMW har ägt rum i Orlando Florida på mässan Interservice / Industry Training, Simulation and Education Conference (I/ITSEC).

Träningssimulatorn som har utvecklats av KMW kan installera specialtillverkade simulatorkabiner för att öva utrymning efter att fordon har vält. Försvarsmakten har för närvarande tre träningssimulatorer avsedda för att träna utrymning från stridsfordonet CV90.

Ytterligare information om kontraktet mellan W5 Solutions och KMW kommer att annonseras senare.

Källa: https://www.kmweg.com/news-media/press-releases/detail/kmw-delivers-training-systems-to-sweden/

Recent Posts