In

W5 Solutions årsredovisning finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.w5solutions.com/investor-relations.

Årsredovisningen är på svenska, och beskriver bland annat W5 Solutions finansiella mål, det förändrade världsläget, de ökande försvarsanslagen och W5 Solutions långsiktiga strategier i form av tillväxt och selektiva förvärv.

“Aldrig tidigare har vi sett sådan efterfrågan på våra produkter och tjänster. Givet de förbättrade möjligheterna vi står inför de kommande fem åren så har vi all möjlighet att accelerera tillväxten och nå vår ambition att omsätta minst 500 miljoner kronor med 15 procent i EBITA-marginal senast 2025”, säger Daniel Hopstadius, W5 Solutions VD och fortsätter:

“Tyvärr är en av drivkrafterna bakom den ökade efterfrågan inte lika positiv. Då världsläget försämrades på ett mycket negativt sätt på grund av Rysslands invasion av Ukraina, och aldrig har vår vision – ”En tryggare morgondag” varit så viktig som nu. Här känner vi på W5 en stolthet för att vi kan bidra till att bevara demokratier.”

Årsredovisningen innehåller även W5 Solutions produktområden och förvärvade dotterföretag som inkorporerats och vilka synergieffekter det medfört för koncernens fortsatta tillväxt.

Årsredovisningen publiceras i digitalt format och finns tillgänglig här:
www.w5solutions.com/investor-relations.

Recent Posts