In

Försvarskoncernen W5 Solutions har erhållit ramavtal för målfigurer inom produktområdet Live-Fire Training från FMV. Ordervärdet uppgår till 60 miljoner SEK på en tidsperiod om tre år med möjlighet till förlängning om ett år.

– Vi är glada över det fortsatta förtroende som FMV ger oss som leverantör. De produkter som det här avtalet avser kommer att göra skjutträningen på såväl soldat- som förbandsnivå mer realistisk, samtidigt som de kompletterar vår befintliga serie av målsystem som används av Försvarsmakten idag” säger Evelina Hedskog, VD & koncernchef på W5 Solutions.

Avtalet omfattar målfigurer för olika vapensystem med möjlighet till termisk signatur som ökar realismen och ger soldaten möjlighet att öva målidentifiering. Målfigurerna kommer att öka våra stridskrafters förmåga till väpnad strid med kombinerade vapensystem.

Inom produktområdet Live-Fire erbjuder W5 Solutions både målsystem som används för skjutövningar på skjutbanor och avancerade system med hundratals mål som kan programmeras för olika scenarier. W5 Solutions tillhandahåller även programvara för att utvärdera övningarna och dela resultaten med övningsdeltagarna.

Ramavtalet värderas till 60 miljoner kronor och har en löptid på tre år med möjlighet till förlängning om ett år.

Perioden för överklagande av FMV:s beslut är 10 dagar från kontrakttilldelning, 2024-04-17

Recent Posts