In Press

Stockholm 26 augusti 2021

Idag lanserar W5 sin nya varumärkesidentitet. Den nya identiteten ger W5 ett eget språk, ett eget ljud och den framhäver det som kanske är det viktigaste av allt när du jobbar inom samhällsskydd: pålitlighet.

En pålitlig symbol. Precis som W5

Redan i grundskolan lär vi oss att morse är ett av de mest pålitliga kommunikationssätten som finns. I W5:s vardag är pålitlighet och tydlig kommunikation några av de viktigaste faktorerna för ett lyckat samarbete, därför ser W5 alltid till att rätt information kommer till rätt person i tid. Precis som morse.
I den fas vi nu befinner oss är en tydlig och väl förankrad varumärkesplattform med tillhörande

varumärkesidentitet väldigt viktigt för oss. Den gör oss tydligare mot våra konkurrenter och den gör att vår nya webb, våra kollegor, våra nyhetsbrev, mallar, produktblad och köpta och ägda kanaler alla dansar tillsammans. Och när ljuv musik uppstår. Då blir det affär, kommenterar Jonas Rydin, Marknadschef W5.

Om W5 Solutions

W5 Solutions är en kvalificerad produkt och systemleverantör inom samhällsskydd och försvarsindustri. W5 Solutions tar det totala systemåtagandet i sina projekt, omfattande kravanalys, utveckling, tillverkning, verifiering, leverans och service/support.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hopstadius, VD
daniel.hopstadius@w5solutions.com

Pressmeddelande - 2021-08-27

Pressmeddelande - 2021-08-27

Pressmeddelande - 2021-08-27

Pressmeddelande - 2021-08-27

Recent Posts