In

W5 Solutions AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021 som finns tillgänglig för nedladdning på bolagets webplats

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.w5solutions.com/investor-relations.
Årsredovisningen för 2021 publiceras endast i digitalt format.

Recent Posts